Image

بیمه های مسئولیت آنلاین

بیمه مسئولیت ایران چیست؟ این بیمه نامه به نوعی نقش حمایت از مسئولیت افراد در برابر خطرهای کاری برای اشخاص ثالث است. بیمه ایران مسئولیت مدنی است که نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی و آگاهی بخشی در خصوص حقوق اجتماعی و کاری افراد دارد و تأمینکننده امنیت شغلی افراد است. صاحبکاران، پیمانکاران و مسئولینی که مجموعهای از نیرویهای انسانی را در استخدام دارند می توانند با استفاده از این بیمه که نقش تأمین شخص ثالث را دارد، کارکنان خود را بیمه کنند. انواع بیمه های مسئولیت ایران بنا به مشاغل مختلف تفکیک شدهاند که عامل مهمی در تعیین نرخ بیمه مسئولیت بیمه ایران است.

 

بیمه مسئولیت عمومی بیمه ایران

در این بیمه نامه خسارت های جانی و مالی به کارکنان و به عبارتی به اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد. بیمه مسئولیت زیرشاخه های زیر را دارد:

بیمه مسئولیت آتش سوزی بیمه ایران:

گسترش آتش سوزی باعث خسارات جانی و مالی به دیگر افراد می شود و این بیمه برای پوشش این خسارات به اشخاص ثالث است که بیمه گزار می تواند در کنار بیمه آتش سوزی نیز از آن استفاده کند.

بیمه مسئولیت پیمانکاران بیمه ایران:

پیمانکارانی که مسئولیت اجرای پروژه های عمرانی و ساخت وساز را به عهده دارند می توانند از این بیمه استفاده کنند. فعالیتهای ساخت وسازی شامل ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، پل سازی، راهسازی، برج سازی، سیلو سازی، ساخت راه آهن، مخازن آب، سدها، فاضلاب ها، تونل ها و بسیاری موارد دیگر می شود که بیمه گزار می تواند با درخواست این بیمه اشخاص ثالث یا را در برابر خطرات و حوادث ناشی از کار بیمه کند.

بیمه عملیات ساختمانی ایران:

در ساختوسازها و عملیات ساختمانی ممکن است حوادثی پیش بیاید که باعث ایجاد خسارات جانی و مالی به افراد ثالث شود؛ با بیمه مسئولیت ساختمانی ایران میتوان این خسارات را تحت پوشش قرار داد.

 

بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه ایران

در یک مجموعه کاری افراد زیادی در حال فعالیت هستند که اگر حادثه و اتفاقی برای هر یک از کارکنان رخ دهد، مسئولین و کارفرمایان باید پاسخگو باشند. بیمه های مسئولیت حرفه ای راهکاری برای جبران خسارت های مالی و جانی وارده به کارکنان مجموعه های کاری است همچنین افراد ثالث که ممکن است در اثر این فعالیت ها دچار خسارت شوند را نیز تحت پوشش قرار می دهند. انواع بیمه های مسئولیت حرفه ای که در بیمه ایران ارایه شدهاند به شرح زیر است

بیمه مسئولیت فنی بیمارستان:

مدیران فنی بیمارستان مسئولیت بیماران را از زمان مراجعه تا ترخیص به عهده دارند و چنانچه خسارتی در این محیط ها متوجه بیمار شود باید آن را جبران کنند. بیمه مسئولیت فنی بیمارستان به این افراد کمک می کند و در صورت بروز حوادث، جبران خسارت خواهد کرد.

بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران:

اشتباهات پزشکی که ممکن است توسط یک پزشک در معاینات و یا دیگر اعمال پزشکی رخ دهد تحت پوشش این بیمه قرار می گیرد. بیمه ایران مسئولیت پزشکان را در حالی پوشش می دهد این بیمه نامه با توجه به قوانین وزارت بهداشت و درمان تهیه شده است. این بیمه نامه در بیمیتو و متقاضیان این بیمه می توانند استعلام بیمه مسئولیت پزشکان ایران در مورد پزشکان و پیراپزشکان را به صورت آنلاین تهیه کنند.

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین بیمه ایران:

این بیمه برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی هستند طراحی شده است و اگر در زمان اجرای پروژه های ساخت وساز و در اثر حوادث ناشی از آن اشخاص ثالث دچار خسارات جانی و مالی شوند توسط این بیمه جبران خسارت خواهد شد.

بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری بیمه ایران:

در صورتی که خسارات مالی در نتیجه اشتباهات وکلا به شخص ثالثی وارد شود، این بیمه جبران خسارت خواهد کرد.

 

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

اگرچه تولیدکنندگان کالا باید نهایت دقت را در کار داشته باشند و موارد ایمنی را به طور کامل رعایت کنند اما باز هم ممکن است. اشخاص در استفاده از کالاهای مختلف دچار خسارات جانی و مالی شوند که بیمه مسئولی کالا درصدد جبران این خسارات ارایه شده است. بیمه مسئولیت تولیدکنندگان دارای زیرشاخه های زیر است.

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان ناشی از تولید مخصوص شرکت های گازی:

این بیمه پوششدهنده خسارات احتمالی جانی و مالی استفاده کنندگان محصولات این شرکت ها است.

بیمه مسئولیت ناشی از تولید یا تضمین عایق های رطوبتی:

این بیمه در واقع تضمین عملکرد عایقهای رطوبتی است و در صورتی که این عایق ها درست کار نکرده و موجب خسارات جانی و یا مالی شوند، توسط این بیمه پوشش داده خواهند شد.

بیمه مسئولیت ناشی از تولید برای تولیدکنندگان:

همه تولیدکنندگان محصولات مختلف می توانند از این بیمه استفاده کنند تا در صورت عدم کارکرد صحیح محصولاتشان و در پی آن ایجاد خسارت جانی یا مالی برای مصرف کننده بتوانند از مزایای بیمه مسئولیت استفاده کرده و خسارات وارده به شخص ثالث را پوشش دهند.

 

سایر بیمه های مسئولیت در بیمه ایران

علاوه بر بیمه های مسئولیتی که ذکر شدد بیمه های مسئولیتی دیگری نیز در بیمه ایران ثبت شده است که شرح خواهیم داد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

وظیفه حفظ سلامت و حقوق کارکنان چه ایرانی و چه غیر ایرانی بر عهده کارفرمایان است و چنانچه حادثهای برای یکی از کارکنان رخ دهد کارفرما موظف است که جبران خسارت کند. این بیمه برای این منظور در نظر گرفته شده و به کارفرمایان در زمینه جبران خسارات جانی و مالی کمک خواهد کرد.

بیمه مسئولیت قراردادی:

بیمه گزارانی که قراردادهای کاری فراوانی منعقد میکنند می توانند از این بیمه استفاده کنند تا در صورتی که با عدم اجرای مفاد قرارداد یا اجرای مفاد قرارداد به طور ناقص توسط طرف قرارداد مواجه شدند، توسط این بیمه خسارت مالی و یا جانی وارد شده را جبران کنند.

 

بیمه مسئولیت در حوزه کشتی ها

بیمه مسئولیت سازندگان شناور:

این بیمه به برای سازندگان کشتیها و در واقع شناورها و حوضچه های تعمیراتی در نظر گرفته شده است.

بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث:

صاحبان کشتیها که مسئول حفظ جان کارکنان و خدمه خود هستند با استفاده از این بیمه می توانند خساراتی را که در اثر حوادث به کارکنان و اشخاص ثالث وارد می شود را جبران کنند.

 

بیمه های مسئولیت در حوزه هواپیما

بیمه مسئولیت در قبال مسافر:

که در صورت ایجاد خسارت به مسافر آن را پوشش می دهد.

بیمه مسئولیت بار همراه:

که در صورت خسارات واردشده به بار مسافرین را پوشش می دهد.

بیمه مسئولیت ناشی از جنگ:

خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ به اشخاص ثالث را پوشش می دهد.

بیمه مسئولیت شخص ثالث:

خسارات جانی و مالی ناشی از سقوط و سوانح هوایی به شخص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه مسئولیت کالای حمل شده توسط هواپیما:

این بیمه خسارات وارده به محموله و بارهای بیمه گزار که از طریق هواپیما جابجا می شوند را جبران می کند.

بیمه مسئولیت تولید:

جهت پوشش خسارت به محصولات تولیدشده و خارج از دسترس بیمه گزار است.

بیمه مسئولیت عمومی:

کار و فعالیت بیمه گزار به عنوان متصدی حمل ونقل بار ممکن است آسیب ها و خساراتی ایجاد کند که تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند.

بیمه مسئولیت خدمات زمینی:

خدماتی که بر روی زمین برای هواپیما و مسافرین انجام می شود تحت پوشش این بیمه هستند خدماتی مانند: هزینه نگاهداری و تجهیز هواپیما، کنترل ترافیک در آسمان و آشیانه، حمل ونقل مسافرین و بارها، تهیه سوخت هواپیما و غذای مسافرین و خدمه، آتشنشانی و امداد.

بیمه از دست دادن گواهی پرواز:

این بیمه مخصوص خلبانان و کمک خلبانان و مهندسین پرواز است و چنانچه گواهی پرواز خود را از دست بدهند جبران خسارت خواهد کرد.

بیمه تجهیزات و لوازم یدکی:

این بیمه قطعات یدکی هواپیما را تا زمان نصب بیمه می کند و چنانچه خسارتی وارد شود جبران خسارت خواهد کرد.

بیمه حوادث سرنشین:

اگر خسارات مالی و جانی به سرنشینان وارد شود توسط این بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.

 

از دیگر بیمه های مسئولیت که در بیمه ایران ارایه شده است میتوان به این موارد اشاره کرد:

بیمه اعتباری صداقت در امانت، بیمه مسئولیت تعمیرگاههای مجاز خودرو، بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان، بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان، بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانکها، بیمه مسئولیت مدیر سینما، بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی، بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه، بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران، بیمه مسئولیت حیوانات خانگی، بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی، بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی، بیمه مسئولیت شهرداری، بیمه مسئولیت رایانه، بیمه مسئولیت مدیران اردوها، بیمه مسئولیت مستأجر، بیمه مسئولیت هتلداری، بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور، بیمه مسئولیت حرفه ای، بیمه مسئولیت مدنی تورها، تعمیرکاران، بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل، بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ، بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر، بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستورانها، بیمه مسئولیت مراکز آموزشی، بیمه اعتباری فروش اقساطی.

 

طرح بیمه های خاص: ممکن است موضوع بیمه مسئولیت جدیدی از طرف بیمه گزار مطرح شود که برای بیمه گر جدید باشد در این موضوع با توجه به نیاز و شرایط بیمه گزار موضوع بررسی شده و در صورت امکان بیمه مسئولیت به بیمه گزار تعلق می گیرد.