Image

بیمه آتش سوزی آنلاین

 

بیمه آتش سوزی ایران برای حمایت و پوشش خسارات مالی و مادی در نظر گرفته شده و خسارات جانی را پوشش نمی دهد و چنانچه اموال منقول و غیرمنقول بیمه شده دچار حریق شود، بیمه ایران ملزم به پرداخت خسارت به بیمه شده خواهد بود. قابل ذکر است این بیمه تنها مخصوص آتش سوزی نیست بلکه حوادثی مثل صاعقه و انفجار را نیز به عنوان خطرات اصلی و طوفان، زلزله، آتشفشان، سیل، خطرات سقوط هواپیما و ضایعات آن و بسیاری خطرهای مشابه را نیز تحت پوشش قرار می دهد. برای دریافت این بیمه نامه کافی است فرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی ایران را تهیه کنید و از طرفی هم اکنون با مراجعه به بیمیتو میتوانید استعلام نرخ بیمه آتش سوزی بیمه ایران و دیگر شرکت های بیمه را به صورت آنلاین به دست آورید. شرایط عمومی بیمه آتش سوزی شامل اطلاعات اولیه در خصوص ساختمان و محلی است که قصد بیمه کردن آن را دارید و در صورتی که نیاز به بازدید داشته باشد، کارشناس مربوطه به محل اعزام خواهد شد. گفتنی است طرح های آتش سوزی بیمه ایران دارای چند زیرشاخه است که هر کدام نیز در شرایط مختلف در نظر گرفته شدهاند.

 

بیمه اتش سوزی طرح مهر:

طرح مهر را به نوعی طرحی ترکیبی میتوان در نظر گرفت به طوری که بیمه گزار با دریافت این بیمه در مقابل خطراتی مثل آتش سوزی، صاعقه و انفجار بیمه شده و همچنین از مزایای شخص ثالث، هزینه های پزشکی و خسارت فوت نیز استفاده می کند.

خسارات تحت پوشش:

 • آتش سوزی، انفجار، صاعقه
 • مسئولیت بیمه‌گزار در برابر اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از وقوع خطرهای آتش سوزی‌ و انفجار در محل مورد بیمه
 • غرامت فوت، نقص عضو کلی و جزئی دائم بیمه‌گزار و اعضای خانواده وی ناشی از حوادث 24 ساعته
 • جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث 24 ساعته بیمه‌گزار و اعضای خانواده وی

بیمه آتش سوزی معمولی منازل مسکونی:

تمام واحدهای مسکونی در سراسر کشور می توانند تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار گیرند و در صورت بروز حادثه، بیمه ایران جبران خسارت خواهد کرد.

خسارات تحت پوشش:

 • پوشش‌های پایه
  • آتش سوزی
  • صاعقه
  • انفجار
 • پوشش‌های تکمیلی
  • زلزله و آتشفشان
  • سیل و طغیان آب
  • طوفان، گردباد و تندباد
  • ترکیدگی لوله آب و فاضلاب
  • ضایعات ناشی از برف و باران
  • سرقت
  • سقوط هواپیما و چرخ‌بال و متعلقات آن
  • شکست شیشه به هر علت
  • آشوب و بلوا و شورش
  • ریزش و رانش زمین
  • برخورد جسم خارجی
  • هزینه پاکسازی
  • نرخ ظروف تحت فشار
  • فروکش چاه
  • سقوط بهمن
  • خطر سقوط قطعات منفصله از خودرو
  • خطر نشت گاز در سردخانه
  • خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار)
  • خطر سنگینی برف ( این زیرپوشش در صورتی انتخاب می‌شود که زیرپوشش شماره 5 (ضایعات ناشی از برف و باران) نیز انتخاب شده باشد. )

بیمه واحدهای مسکونی با طرح زلزله: 

زیررشته مسکونی با طرح زلزله از جمله طرح‌های ابتکاری و فراگیر بیمه ایران می‌باشد که با توجه به زلزله‌خیز بودن مناطق مختلف کشور، با استقبال خوبی مواجه شده است. در این نوع بیمه خسارتهای ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و زلزله واحدهای مسکونی با نوع سازه اسکلت فلزی، بتون و آئین نامه 2800 وزارت مسکن و شهرسازی تحت پوشش قرار می گیرد و کلیه افرادی که در یک خانه یا آپارتمان زندگی می کنند در قبال اثاث منزل و یا ساختمان به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش:

 • آتش سوزی
 • انفجار
 • صاعقه
 • سیل
 • زلزله

طرح جامع خانه و خانواده:

با این طرح بیمه گزار خود و خانواده خود را در مقابل کلیه خطرات ممکن در فضای مسکونی بیمه می کند.

خسارات تحت پوشش:

 • آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت اثاث
 • غرامت فوت، نقص عضو و هزینه معالجه بیمه گزار و سایر افراد مقیم محل مورد بیمه ناشی از خطرهای فوق
 • مسئولیت بیمه گزار در برابر اشخاص ثالث، ناشی از وقوع خطرهای آتش سوزی و انفجار در محل مورد بیمه
 • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گزار و خانواده وی در صورت تحقق خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سیل

طرح مسکونی همگانی:

در این طرح بیمه ایران، واحدهای مسکونی آتش سوزی، صاعقه و انفجار شده و ارزش آن بر اساس ارزش واحد مسکونی محاسبه می شود.

خسارات تحت پوشش:

 • پوشش‌های پایه:
  • آتش سوزی
  • انفجار
  • صاعقه
  • سیل
 • پوشش‌های اضافی:
  • زلزله
  • طوفان
  • سقوط هواپیما و بالگرد
  • ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله آب و فاضلاب
  • ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف

بیمه اتش سوزی معمولی مراکز صنعتی:

مراکز صنعتی شامل کلیه مراکز صنعتی و کارخانه ها مانند نساجی، پوشاک، کاغذ و مقوا، صنایع غذایی، چرم، کارخانه های چوب، مواد شیمیایی و تمامی تجهیزات، مواد اولیه، محتویات انبار و موجودی این مراکز است که در برابر آتش سوزی و خطرات اصلی و خطرات دیگری که بیمه گزار نیاز بداند بیمه شده و حق بیمه آن نیز به روز محاسبه می شود.

خسارات تحت پوشش:

 • پوشش‌های پایه
  • آتش سوزی
  • صاعقه
  • انفجار
 • پوشش‌های تکمیلی
  • زلزله و آتشفشان
  • سیل و طغیان آب
  • طوفان، گردباد و تندباد
  • ترکیدگی لوله آب و فاضلاب
  • ضایعات ناشی از برف و باران
  • سرقت
  • سقوط هواپیما و چرخ‌بال و متعلقات آن
  • شکست شیشه به هر علت
  • آشوب و بلوا و شورش
  • ریزش و رانش زمین
  • برخورد جسم خارجی
  • هزینه پاک‌سازی
  • نرخ ظروف تحت فشار
  • فروکش چاه
  • سقوط بهمن
  • خطر سقوط قطعات منفصله از خودرو
  • خطر نشت گاز در سردخانه
  • خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار)
  • خطر سنگینی برف
  • این زیرپوشش در صورتی انتخاب می‌شود که زیرپوشش ضایعات ناشی از برف و باران نیز انتخاب شده باشد
  • مسئولیت مالی خطر حریق انفجار و ترکیدگی لوله در مقابل همسایگان

بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

این بیمه برای پوشش مناطق غیرمسکونی و غیر صنعتی است. مراکزی مانند آموزشگاه ها، مراکز اداری، فروشگاهها، داروخانهها، بیمارستان ها و درمانگاه ها و موارد مشابه که بیمه گزار با درخواست این بیمه می تواند هریک از این گونه مراکز را در برابر آتش سوزی و خطرات اصلی بیمه کند. و دو زیرشاخه دارد که به شرح زیر است:

بیمه آتش سوزی معمولی غیر صنعتی:

 این بیمه مراکز غیر صنعتی را در برابر آتش سوزی، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار می دهد. حقبیمه پرداختی آن بر اساس ارزش ساختمان و تجهیزات و وسایل داخل آن و نیز خطرهایی که تحت پوشش قرار می گیرند محاسبه می شود.

خسارات تحت پوشش:

 • پوشش‌های پایه
  • آتش سوزی
  • صاعقه
  • انفجار
 • پوشش‌های تکمیلی
  • زلزله و آتشفشان
  • سیل و طغیان آب
  • طوفان، گردباد و تندباد
  • ترکیدگی لوله آب و فاضلاب
  • ضایعات ناشی از برف و باران
  • سرقت
  • سقوط هواپیما و چرخ‌بال و متعلقات آن
  • شکست شیشه به هر علت
  • آشوب و بلوا و شورش
  • ریزش و رانش زمین
  • برخورد جسم خارجی
  • هزینه پاک‌سازی
  • نرخ ظروف تحت فشار
  • فروکش چاه
  • سقوط بهمن
  • خطر سقوط قطعات منفصله از خودرو
  • خطر نشت گاز در سردخانه
  • خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار)
  • خطر سنگینی برف
  • این زیرپوشش در صورتی انتخاب می‌شود که زیرپوشش ضایعات ناشی از برف و باران نیز انتخاب شده باشد
  • مسئولیت مالی خطر حریق انفجار و ترکیدگی لوله در مقابل همسایگان

بیمه اتش سوزی طرح جامع اصناف:

این طرح طی قرارداد بیمه ایران با شورای اصناف کشور به اجرا در آمد و طی آن اعضا انجمن های صنفی، اتحادیهها و خانوادههای آنان تحت پوشش درمانی قرار می گیرند.

خسارات تحت پوشش:

 • حریق
 • انفجار
 • صاعقه
 • زلزله
 • مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
 • پاکسازی محل حادثه
 • سرقت
 • وقفه در فعالیت (عدم‌النفع)